Kapr obecný

Dosahuje délky až 1 metru a hmotnosti 20 kg. Velká ryba s dlouhou hřbetní ploutví, s velkými šupinami a krátkou ploutví řitní. Pochází z povodí Černého a Kaspického moře. Naše nejdůležitější hospodářská ryba. Živí se planktonem, larvami hmyzu, vodními měkkýši i rostlinstvem, často krmen.

Candát obecný

Dosahuje délky do 1,3 m a 15 kg. Ostnoploutvá ryba, jejíž břišní ploutve leží poměrně repliky hodinek prodej daleko od sebe. Vpředu v čelistech je několik značně větších zubů než zuby ostatní. Candát je dravý, drobné rybky jsou jeho hlavní potravou. Žije dosti hojně při dně v hlubších úsecích řek s nezabahnělým dnem.

Štika obecná

Dosahuje délky více než 1,5 m a hmotnost až 35 kg. Má válcovité, silně repliky protažené tělo, dlouhou hlavu a hluboko rozštěpená ústa. Opotřebované zuby se mění. Hřbetní ploutev leží vzadu nad ploutví řitní. Hlava je silně shora zploštělá. Dravá ryba, hojná ve všech typech našich vod.

Sumec velký

Dorůstá délky až 5 m a hmotnosti 450 kg. Naše největší ryba s třemi páry vousků, přičemž pár na horní čelisti je velmi dlouhý. Tělo není kryto šupinami, na hřbetě je maličká hřbetní ploutev. Žije ve velkých řekách a přehradách v hloubce při dně, živí se rybami. Samec ošetřuje hnízdo s jikrami i potěr. Hojný po celém našem území.